Cool kunst en cultuur is door de Belastingdienst aangemerkt als culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit levert voor zowel particulieren als bedrijven een fiscaal voordeel op met betrekking tot schenken. Cool is bovendien vrijgesteld van schenkings- en successierechten, waardoor uw schenking dus geheel ten goede komt aan Cool.
 
Particulier schenken
Zoals gezegd hebben donateurs van Cool belastingvoordeel, voor hen geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting het bedrag met 1,25 vermenigvuldigen. De Belastingdienst accepteert dus dat u een kwart meer aftrekt dan u eigenlijk heeft geschonken. De drempel voor gewone giften is 1% van uw drempelinkomen, met een minimum van € 60. Het maximaal aftrekbare bedrag van gewone giften is 10% van uw drempelinkomen. Deze extra aftrek wordt toegepast over maximaal €5.000,- van de aan Cool gedane gift. Deze extra giftenaftrek geldt met ingang van het belastingjaar 2012.
 
Zakelijk schenken
In het geval van sponsoring is er sprake van een zakelijk belang vanwege een concrete tegenprestatie. Zakelijke betalingen zijn als normale kostenpost volledig aftrekbaar van de bedrijfswinst, zonder drempel of maximum. De betaling heeft dus het karakter van een bedrijfslast. Cool moet overigens omzetbelasting in rekening brengen, welke voor uw bedrijf meestal aftrekbaar is.
 
Indien uw bedrijf een niet-zakelijke betaling aan Cool verricht, kan er mogelijk een beroep worden gedaan op de giftenaftrek. Deze aftrek bedraagt maximaal 50% van de fiscale winst per jaar, met een maximum van €100.000,-.
 
Vanaf 1 januari 2014 gelden er nieuwe voorwaarden voor ANBI’s. Cool dient een aantal gegevens te publiceren. Deze gegevens zijn terug te vinden op de website van de Federatie Cultuur.

Draag bij aan een bruisend cultuurklimaat
Cool is het ‘podium van de stad’. Met een breed theaterprogramma, een uitgebreid en gevarieerd aanbod van lessen en cursussen, een scala aan projecten in het onderwijs en daarbuiten, staan we middenin de samenleving en zorgen we voor een bruisend kunst- en cultuurklimaat. Wilt u een donatie doen aan Cool of heeft u interesse in zakelijke sponsoring? Neem voor meer informatie contact op met Marit Beers via marit@coolkunstencultuur.nl of tijdens kantooruren via 072 - 534 76 62.