1. Wat is de samenstelling van het lesgeld?
Het merendeel van het lesgeld wordt besteed aan personeels- en materiaalkosten. Andere kosten, zoals het gebruik van de Rodi Media zaal van Cool voor presentaties, worden ook bekostigd uit het lesgeld.

2. Worden de lessen van Cool gesubsidieerd?
Cool wordt door gemeente Heerhugowaard gesubsidieerd en kan daardoor sommige lessen en cursussen voor inwoners van deze gemeente aanbieden voor een bedrag dat aanzienlijk lager is dan de werkelijke kosten. Inwoners van andere gemeenten betalen een aangepast tarief. Zie Tarieven voor meer informatie.
 
3. Kan ik korting krijgen?
Er zijn verschillende kortingsregelingen van toepassing op het cursusgeld, waaronder de Huygenpas-regeling, gezinskorting en HaFa-korting. Daarnaast is er ook een instrumentenfonds (Stichting Cool Prelude Fonds) die de mogelijkheid biedt om voor een klein bedrag een instrument te huren (mits voorradig) om muziekles op te volgen Zie Kortingen voor meer informatie.

4. Hoe kom ik aan een duopartner?
De docenten zoeken zelf naar geschikte partners voor de duolessen. Hierbij wordt gekeken naar niveau en leeftijd. Een duo bestaat uit 2 leerlingen die samen 40 minuten les hebben.
 
4-B. En als er geen geschikte duopartner te vinden is?
De docent zal er alles aan doen om een geschikte duopartner te vinden maar het kan voorkomen dat dat uiteindelijk niet lukt, bijvoorbeeld door te grote niveauverschillen of omdat er geen geschikte match is op het gebied van de lestijd. De docent zal dan een voorstel doen om over te gaan naar individuele les. Dit betekent echter wel dat er een ander tarief geldt. Voor de verhoging van het lesgeld vraagt Cool om een schriftelijk akkoord, opnieuw een inschrijfformulier invullen is niet nodig. Indien gewenst kunnen we ook op zoek gaan naar andere oplossingen; dit gaat altijd in overleg met en na toestemming van de directie van Cool.

5. Kan ik me tussentijds uitschrijven?
Uw inschrijving voor instrumentale les en zangles wordt jaarlijks zonder tegenbericht stilzwijgend verlengd. Tussentijds opzeggen is mogelijk met inachtneming van de opzegtermijn van één maand. De inschrijving loopt af op de eerste dag van de maand die hierop volgt. Wanneer u bijvoorbeeld opzegt op 15 oktober, loopt uw inschrijving af op 1 december. Opzeggen kan schriftelijk of via de mail: educatie@coolkunstencultuur.nl.
Wanneer u recht heeft op restitutie, ontvangt u een creditfactuur voor de niet gevolgde lessen.

Indien u zich heeft ingeschreven voor een andere cursus kunt u uw inschrijving kosteloos annuleren tot drie weken voor aanvang van de eerste les. Bij latere opzegging bent u het volledige lesgeld verschuldigd, ook als er binnen drie weken voor aanvang van de cursus wordt ingeschreven. Ook bij tussentijdse opzegging dient het volledige lesgeld te worden voldaan en is geen restitutie mogelijk, mits er geen sprake is van uitzonderingen beschreven in de algemene voorwaarden. 

6. Kan ik een instrument huren bij Cool?
Dankzij het Cool Prelude Fonds is het voor kinderen tot 18 jaar uit Heerhugowaard mogelijk om voor een klein bedrag een instrument te huren (mits voorradig) om muziekles op te volgen bij Cool kunst en cultuur. De huur van een instrument bedraagt dankzij het fonds slechts €15,- per jaar voor kinderen van Huygenpashouders en €35,- per jaar voor andere kinderen. Kinderen van ouders met een Huygenpas hebben voorrang bij de toewijzing van een instrument. Meer informatie over het Cool Prelude Fonds is op te vragen via educatie@coolkunstencultuur.nl.
 
7. Kan ik gedurende het lesjaar nog veranderen van lesvorm?
Veranderen van lesvorm is gedurende het lesjaar mogelijk, maar we kunnen niet garanderen dat het lukt. In de regel geldt dat switchen van duoles naar individuele les makkelijker te realiseren is dan andersom.