Draag bij aan een levendig cultuurklimaat
Cool is het ‘podium van de stad’. Het staat midden in de samenleving en zorgt voor een levendig kunst- en cultuurklimaat. Door uw bedrijfsnaam aan Cool te verbinden toont u betrokkenheid bij de samenleving. Cool biedt diverse opties voor cultuursponsoring. Sponsoring betekent bij Cool samenwerking. Door samen te werken met Cool als vooraanstaande culturele partner maken wij samen cultuur toegankelijker voor iedereen.
 
Gunstig cultureel klimaat
Of u nu wilt investeren in jong muzikaal talent of een speciale voorstelling wilt sponsoren; door het ondersteunen van culturele initiatieven van Cool kan uw bedrijf een steentje bijdragen aan een gunstig cultureel klimaat in Heerhugowaard en omgeving.
 
Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Een sponsorrelatie met Cool betekent ook een kans om uw bedrijf positief te profileren. Mensen hebben een positief beeld van organisaties die culturele projecten of instellingen ondersteunen. Cultuursponsoring wordt veelal gezien als een vorm van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Tegenprestaties
Wij gaan graag met u in gesprek over de vorm van cultuursponsoring die u het beste past. Cool zorgt voor passende tegenprestaties. Wij kunnen uw bedrijfsnaam opnemen in onze communicatiemiddelen of misschien wilt u uw bedrijfsnaam wel aan een ruimte in Cool verbinden. Wij kunnen uw netwerkavonden organiseren of uw medewerkers laten profiteren van personeelsvoordelen. De magie van het theater krijgt u er in ieder geval bij!   

ANBI
Cool kunst en cultuur is door de Belastingdienst aangemerkt als culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit levert voor zowel particulieren als bedrijven fiscaal voordeel op met betrekking tot schenken. Cool is bovendien vrijgesteld van schenkings- en successierechten, waardoor uw schenking geheel ten goede komt aan Cool. Klik hier voor meer informatie.
 
Contact
Neem voor meer informatie contact op Marit Beers: marit@coolkunstencultuur.nl, of via telefoonnummer 072 - 534 76 62.